DYREKTORZE, NAUCZYCIELU

Jesteś specjalistą w zakresie:

  • - zarządzania szkołą zgodnie z nowymi zasadami nadzoru pedagogicznego i chcesz osiągać jeszcze wyższe wyniki nauczania,
  • - masz wysokie kwalifikacje zawodowe, jednak wciąż poszukujesz nowych źródeł wiedzy,
  • - chcesz jeszcze skuteczniej realizować zadania w szkole zgodnie z nową reformą programową,
  • - regularnie podnosisz swoje kompetencje i umiejętności, pragniesz efektywniej wykorzystać narzędzia ITC w nauczaniu, zarządzaniu i komunikowaniu się,
  • - każdego dnia pomagasz wychowankom rozwijać ich umiejętności, ale szukasz tylko najlepszych, najnowocześniejszych metod,
  • - właściwie prowadzisz ewaluację wewnętrzną - chcesz by była wzorcową,
  • - nie tylko porozumiewasz się językiem angielskim, postanowiłeś nauczać tego języka w klasach I-III,
  • - masz efekty w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych - szukasz nowych możliwości wspierania ich rozwoju,
  • - potrafisz pomóc uczniom, teraz chcesz w razie konieczności ratować życie oraz uczyć innych, jak udzielać pierwszej pomocy,
  • - masz potrzebę poznawania najnowszych technologii wytwarzania

                  …i dlatego wybierasz najlepszych!

 

W naszym projekcie trwającym 4 lata (od czerwca 2011 r. do grudnia 2014 r.) zamierzamy przeszkolić 5635 nauczycieli z województwa podkarpackiego, w tym kadrę kierowniczą placówek oświatowych. Jak wynika z raportu ORE o stanie i strukturze zatrudnienia nauczycieli w Polsce, województwo podkarpackie jest na 13. miejscu pod względem doskonalenia się nauczycieli w formach dłuższych niż 100 godzin. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli oraz potrzebom sprostania wymogom współczesnej oświaty, proponujemy kursy kwalifikacyjne i doskonalące, które podniosą wiedzę i kompetencje pedagogów.

 

Zgłosiłeś się - masz szansę na bezpłatne szkolenie